VM-Wijzer Details


Windex Software ontwikkelt al sinds 1995 standaardprogrammatuur voor belangenorganisaties.  Reeds meer dan veertig branche-organisaties, beroepsverenigingen en secretariaatsbureaus maken van de programmatuur gebruik. In de afgelopen 10 jaar is in nauwe samenwerking met de klanten gewerkt aan een zorgvuldige uitbreiding en actualisering van de functionaliteit.

De kennis en ervaring die in deze periode is opgedaan zijn verwerkt in de huidige programmatuur en biedt de klant een scala aan verfrissende en verrassende mogelijkheden voor de inrichting van de bedrijfsvoering. Alle bedrijfsfuncties die bij belangenorganisaties voorkomen worden thans door een adequate informatievoorziening en automatisering ondersteunt. Het betreft een volledig eigen ontwikkeling waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van algemene kantoorfuncties van Microsoft. Lag het accent oorspronkelijk op administratieve functies, thans ligt de nadruk op een adequate communicatie met medewerkers, leden en andere belanghebbenden.

Een tweetal producten worden op de markt gebracht:

* Windex Vier
Een client-server oplossing voor de backoffice met koppelingen naar:

o De website en/of het extranet gebaseerd op het Content Management Systeem van Windex, Sharepoint van Microsoft of vergelijkbare systemen van derden.

o Financiele systemen van diverse leveranciers zoals Exact Globe, AccountView Cash, Navision en Multivers.

o MS-Exchange voor gebruik van communicatiegegevens op PDA's en op andere omgevingen zonder permanente verbinding met de database van Windex.


* Windex Communication Centre
Een oplossing volledig gebaseerd op de Windows Sharepoint Services die de klant in staat stelt:

o Alle interne en externe communicatie met alle belanghebbenden op basis van Internet te laten plaatsvinden.

o De inrichting te baseren op workflow en voor 100% af te stemmen op de eigen eisen en wensen.

o Zelfservice voor leden maximaal mogelijk te maken.

o Software van derden op basis van webparts te integreren in een volledig op functionarissen c.q functies afgestemde gebruikersinterface.


Laat u verrassen door vele handige mogelijkheden die de standaardsoftware van Windex, dankzij onze klanten, u kunnen bieden en de praktische ideeën die t.a.v. de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering door de consultants van Windex worden verstrekt.

De eerste stap, even bellen of een email, naar Windex voor uiteraard een geheel vrijblijvende afspraak met bij goed gevolg als een van de vervolgstappen een demonstratie op basis van eigen gegevens.


Windex Software
Postbus 654
6200 AR  Maastricht
Limburg

Telefoonnummer: 043 358 53 53
Website: www.windex.nl
Nieuws
Productnieuws