VM-Wijzer Details


VPN is een netwerkorganisatie voor verenigingsprofessionals. Onder het motto “VPN voor professie en professionaliteit”, maakt VPN zich sterk voor ontwikkeling van het vak van de verenigingsprofessional. VPN streeft ernaar verenigingsprofessionals met elkaar in contact te brengen en kenniscirculatie te bevorderen. Daarnaast vergroot VPN de bekendheid en de waardering van de professie door actief verbindingen te leggen met nationale en internationale stakeholders.

Voordelen VPN-lidmaatschap
• Goed netwerk.
• Deelnemen aan VPN-themabijeenkomsten: deze sluiten aan op het competentieprofiel voor verenigingsprofessionals (vastgesteld door VPN).
• Kennis en ervaringen delen met andere verenigingsprofessionals tijdens intervisiebijeenkomsten.
• Persoonlijke certificering door inschrijving in het Register Association Executives bij voldoen aan eisen Permanente Educatie.
• Het vaktijdschrift VM|verenigingsmanagement.

VPN-lid worden?
Een persoonlijk VPN-lidmaatschap bedraagt € 250 per jaar. Een bedrijfslidmaatschap van VPN bedraagt € 1.500 per jaar voor 7 medewerkers. Zijn er meer mensen binnen uw organisatie die lid willen zijn, neem dan contact op met het secretariaat om te informeren naar het speciale kortingstarief.
Verenigingsprofessionals Nederland
Postbus 85612
2508 CH  Den Haag
Zuid-Holland

Telefoonnummer: 070 312 39 24
Nieuws
Productnieuws