VM-Wijzer Details
Lejeune Association Management richt zich al bijna 50 jaar op de professionele ondersteuning van kleine en middelgrote branche- en beroepsorganisaties, zowel nationaal als Europees.

Vanuit onze gedachte ‘Fulltime service voor een parttime fee’ kan uw organisatie beschikken over een professioneel secretariaat dat zorg draagt voor de administratieve en operationele basisvoorzieningen van uw vereniging, waaronder ook het ondersteunen van besturen en commissie bij de uitoefening van vrijwilligerstaken.

Daarbovenop heeft uw organisatie de keuze uit een breed palet aan aanvullende diensten en competenties, als doorlopende onderdeel van uw verenigingssecretariaat, dan wel als incidenteel, losstaand project. Te denken valt hierbij aan de positionering van collectieve belangen, bestuurlijke advisering, verenigingscommunicatie, gezamenlijke campagnes, tijdelijke samenwerkingsverbanden, bijeenkomsten, congressen en evenementen etc.

‘Full service’ dan wel op projectbasis, operationeel dan wel inhoudelijk, als verbinder tussen vrijwilligers, organisaties en verbindingspunt van kennis en netwerken helpt Lejeune uw organisatie haar doelen te realiseren. Met hart voor uw organisatie en haar achterban.

LEJEUNE Association Management
Postbus 85612
2508 CH  Den Haag
Zuid-Holland

Telefoonnummer: 070 360 38 37
Website: www.lejeune.nl
Nieuws
Productnieuws