VM-Wijzer Details


Onze passie is verbinden, onze professie is adviseren van verenigingen en achterbanorganisaties.

Met Kuperus & Co deelt u in onze kennis en ervaring:
• Weten wat er speelt in de achterban.
• Leden, sympathisanten, vrijwilligers of bewoners actief betrekken.
• Voldoen aan eisen van goed bestuur, transparantie en kwaliteit.

De kennis die we opdoen zetten we in voor nieuwe klanten en vertalen we naar inzichten. Kuperus&Co bestaat uit Marike Kuperus, David Wijnperle en Pascalle Rademaekers. Marike Kuperus is auteur van De vereniging op survival (2005), David Wijnperle is auteur van Nog beter besturen (2012). Pascalle Rademaekers is van origine bedrijfskundige en heeft veel ervaring met het communicatief en procesmatig begeleiden van verandertrajecten.


Kuperus&Co
Jansdam 4 bis
3512 HB  Utrecht
Utrecht

Telefoonnummer: 030 65 63 231
Nieuws
Productnieuws