VM-Wijzer DetailsU wilt uw branche- of beroepsorganisatie nieuw leven inblazen met innovaties, nieuw beleid en effectieve acties voor uw achterban? BrancheWerk brengt u beoogd en onverwacht voordeel: ‘BrancheWerkt’!

BrancheWerk is specialist in de (strategische) advisering en het management van professionele verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingvormen. Onze pro actieve aanpak richt zich op het bereiken van toegevoegde waarde voor uw collectieve doelstellingen.

Het vertrekpunt van onze activiteiten is de overtuiging dat gemeenschappelijk optreden op specifieke onderwerpen (‘issues’) tot aantoonbare meerwaarde leidt voor uw achterban. BrancheWerk ondersteunt u bij het definiëren van deze issues, het bepalen van de strategie en het realiseren van de beoogde meerwaarde.

Wij beschikken over jarenlange praktijkervaring in de permanente of tijdelijke advisering en directievoering van tientallen vooraanstaande branche- en beroepsorganisaties. Dus: ‘BrancheWerkt’!

BrancheWerk is uw hulp bij de dynamische ontwikkeling van uw samenwerkingsverband.
• Strategisch issue management;
• Coaching van bestuur, directie of beleidsmedewerkers;
• Advisering en directievoering op basis van bewezen meerwaarde.

Download hier een selectie van de wapenfeiten van BrancheWerk.

BrancheWerk: ‘Samen meer waarde dan alleen’.

BrancheWerk
Postbus 8051
6710 AB  Ede
Gelderland

Telefoonnummer: 070 370 21 20
Nieuws
Productnieuws