VM Online

Platform VerenigingsManagement

Boeken

Architectuur van verenigingen

Architectuur van verenigingen Bouwstenen voor organisatieontwikkeling - 5e druk

Architectuur van verenigingen

Bouwstenen voor organisatieontwikkeling - 5e druk

Frans Huizenga en Peter Tack
Aantal pagina's136
AuteurFrans Huizenga en Peter Tack
ISBN90808943-5-4 | NUR 780
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 34,00
incl. btw excl verzendkosten​​

In dit boek staat een eenvoudige vraag centraal: is er een ideale verenigingsstructuur? Het antwoord heeft wat meer voeten in de aarde. Er zijn algemene principes te formuleren, maar die zijn niet altijdtoepasbaar en ook niet overal. Veel hangt af van de levensfase waarin een vereniging zich bevindt. Wat in een kleine, door vrijwilligers gedragenorganisatie goed werkt, kan in een vereniging met een professioneel bureau slecht uitpakken. Veel hangt ook af van de eigenaardigheden van de branche of beroepsgroep. Wat men in de ene vereniging bijvoorbeeld als een noodzakelijke vorm van ledenparticipatie ziet, kan in een andere als een overbodige last worden beschouwd. Dit alles leidt tot een genuanceerd en subtiel antwoord: ja, er is een ideale structuur, maar die is uniek, aan tijd en plaats gebonden. Eenvoudig kopiëren is er dus niet bij. Elke situatie vergt zijn eigen ontwerp en daarvoor moeten passende bouwstenen worden gezocht.

Architectuur van verenigingen biedt een breed scala aan ontwerpen. De auteursschetsen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden hoe de bestuursstijl in een vereniging evolueert, de beleidscyclus aan strategisch gewicht wint, het werkterrein van het bureau zich verbreedt, ledencommissies van positie veranderen en verenigingsorganen opkomen en verdwijnen.

Dit boek is bestemd voor bestuurders, directeuren, commissieleden en stafmedewerkers van branche- en beroepsverenigingen. Ook zij die betrokken zijn bij andere verenigingen, bijvoorbeeld filantropische organisaties, sportbonden, consumenten- en patiëntenorganisaties en georganiseerde pressiegroepen, kunnen er hun voordeel mee doen.

De auteurs, Peter Tack en Frans Huizenga, zijn beiden vanaf de start in 1995 betrokken geweest bij het Postacademisch Onderwijs Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als docent respectievelijk consultant helpen zij met het aanpakken van strategievraagstukken van branches en reorganisaties van verenigingen.

Branchebestuur in perspectief

Branchebestuur in perspectief Inzicht in de praktijk van 18 branchebestuurders

Branchebestuur in perspectief

Inzicht in de praktijk van 18 branchebestuurders

Onder redactie van Paul Raasveld
Aantal pagina's224
AuteurOnder redactie van Paul Raasveld
ISBN978-90-808943-96
UitgeverVM uitgevers
Verkoopprijs: € 37,50
incl. btw excl verzendkosten​​
In dit boek staat de vraag centraal: branchebestuur, hoe doe je dat? Achttien bestuurders, beslissers en professionals in het branchebestuur laten op persoonlijke titel hierover hun licht schijnen en geven inzicht in de praktijk van het besturen van verschillende bedrijfstakken. 

In deel I concentreren de auteurs zich op de brancheorganisatie vanuit het concept van de materiële belangengemeenschap. Onderwerpen als de relatie voorzitter en directeur, de kernkwaliteit van de directeur vanuit het perspectief van bestuurders, de rol van de voorzitter bij het binden van de leden, maar ook reflectie op de toekomst van de belangengemeenschap worden uitgewerkt. In deel II staat de mkb-onderneming centraal en de wijze waarop samenwerking gestalte kan krijgen, met extra aandacht voor de bijzondere positie van de ondernemer. In deel III komt het bestuur aan de orde in de perifere organisaties, zoals het brancheuitvoeringsbedrijf, het pensioenfonds en de scholingsinstituten. Telkens werken de auteurs het vraagstuk verder uit hoe sturing tot stand komt en hoe men zich daarin het best kan gedragen. 

Dit boek is bestemd voor bestuurders, directeuren en verenigingsprofessionals in het branchebestuur. Maar ook voor hen die veel met branches te maken hebben: parlementariërs, ambtenaren en brancheadviseurs. Het boek biedt tevens een brede verzameling praktijkvoorbeelden bruikbaar voor trainingen ten behoeve van (aankomend) branchebestuurders.

Branchebrede kwaliteit

Branchebrede kwaliteit Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van branches, sectoren en beroepsverenigingen - 1e druk

Branchebrede kwaliteit

Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van branches, sectoren en beroepsverenigingen - 1e druk

Peter Noordhoek
Aantal pagina's272
AuteurPeter Noordhoek
ISBN90808943-0-3 | NUR 780
UitgeverVM uitgevers
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 25,00
incl. btw excl verzendkosten​​
- Plastisch chirurgen krijgen normen   
- Gehackte site vliegtickets.nl had ‘thuiswinkel waarborg’ 
- Teeuwen zet toezichthouder advocatuur toch door 
- MuseumgoudA dreigt uit museumvereniging te worden gezet na verkoop schilderij 
- Ondernemers vinden productschappen overbodig 
- SMS-branche buigt voor staatssecretaris 

Zomaar wat berichten uit de media in de afgelopen tijd. Allemaal berichten over branches en beroepsverenigingen in beroering. Doorgaans gestart doordat een lid in kwaliteit tekort schoot. Daar moet dus wat aan gebeuren. En dus komt er een keurmerk, een certificaat of een nieuwe externe toezichthouder om de leden bij de les te houden. Totdat het weer mis gaat, er een nieuwe ‘rotte appel’ is en de hele mand wantrouwend wordt bekeken. 

Dit is het thema van het nieuwe boek van Peter Noordhoek: Branchebrede kwaliteit. 
Het boek laat zien hoe de mechanismen werken en hoe branches, sectoren en beroeps-verenigingen op allerlei manieren met kwaliteit aan de slag zijn en toch al snel achter de werkelijkheid aanhollen. 
Het boek houdt een pleidooi voor al die branches die hun best doen om de kwaliteit van hun leden op peil te houden: ‘Het is een gotspe om te denken dat we in staat zijn deze economie zonder goed functionerende branches overeind te kunnen houden’, zegt de auteur. Hij is het dus niet eens met de trend om branches als achterhaald neer te zetten. ‘Onlangs werd een community voor ‘community managers’ opgezet. Digitaler kan het niet. Toch koos ook deze community bewust voor de vorm van een branche, inclusief keurmerk.’ De auteur vindt dat logisch, maar meent ook dat het nodig is met iets anders dan een keurmerk te komen. 

Vele voorbeelden bij brancheorganisaties, sectoren en beroepsverenigingen komen langs in het boek: verzekeraars, advocaten, bakkers, vissers, journalisten, enz.. De wisselwerking tussen branche, brancheleden, overheid en toezichthouder komt uitgebreid aan bod. Er wordt richting gegeven door de vele manieren te laten zien waarop aan kwaliteit kan worden gewerkt, zowel om die kwaliteit te beheersen als om die in beweging te krijgen. Het gaat dan om het verleggen van grenzen, vakmanschap, betere berichtgeving en meer transparantie. Meer lobbyen in de polder wordt nadrukkelijk niet als richting gezien, het gaat om het beter benutten wat er in die polders groeit. 

Over de auteur 
Peter Noordhoek heeft een achtergrond als adviseur en opleider (Northedge BV). Hij heeft in vele sectoren rondgelopen en kan overal zijn voorbeelden vandaan halen. Het feit dat hij kennispartner is van het Instituut Nederlandse Kwaliteit en onder meer mede-oprichter van de beroepsvereniging voor toezichthouders en inspecteurs VIDE helpt ook, evenals zijn politiek-bestuurlijke ervaring. Eerder heeft hij gepubliceerd over onder andere deregulering, kwaliteitshandvesten en vele andere kwaliteitsbenaderingen. Hij heeft een goed gelezen weblog op www.northedge.nl en kan gevolg worden op @Peternoordhoek

Artikel lezen? Download hier
Recensie lezen? Download hier

De zeven bronnen van arbeidsvreugde

De zeven bronnen van arbeidsvreugde Methode voor werken met plezier en goed presteren - 2e druk

De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Methode voor werken met plezier en goed presteren - 2e druk

Kees Kouwenhoven
Aantal pagina's196
AuteurKees Kouwenhoven
ISBN90808943-2-X | NUR 801
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 34,00
incl. btw excl verzendkosten​​
Het belang van arbeidsvreugde is groot: het is niet alleen een maatschappelijk belang, maar ook voor individuen en organisaties essentieel. Effecten van vreugdeloos werken worden steeds meer zichtbaar: burn-out, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vaak verdwijnt de voldoening in het werk door een te hoge werkdruk, pesterijen, onbekwame leidinggevenden en gebrek aan waardering. Iedereen wil vreugde in zijn werk ervaren en goed presteren, maar slechts weinigen weten hoe je dat bereikt.

Dit lees-, leer- en werkboek laat zien dat arbeidsvreugde en prestaties maakbaar zijn. Het biedt praktische handvatten voor het ontdekken, uitbreiden en op peil houden van arbeidsvreugde. Door middel van vele cases, interviews, citaten, modellen en checklisten laat het boek de lezer zien hoe de laatste inzichten op het terrein van arbeidsvreugde in de praktijk toegepast kunnen worden. En wel zodanig dat organisaties en individuele mensen plezierig kunnen werken én beter kunnen presteren.

De zeven bronnen van arbeidsvreugde richt zich op managers die de resultaten en de werksfeer binnen hun team willen verbeteren. Daarnaast is het bedoeld voor alle mensen die meer vreugde in hun werk willen beleven en zo hun prestaties willen verbeteren.

De auteur, Kees Kouwenhoven heeft ruim zestien jaar leiding gegeven aan de HRM-adviesgroep van PricewaterhouseCoopers. Momenteel begeleidt hij vanuit Kouwenhoven Consultancy organisaties en individuen bij het beantwoorden van de vraag hoe je tegelijkertijd vreugdevol kunt werken en goede prestaties kunt leveren.

De inhoud van 'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' 
Inhoudsopgave 
Voorwoord 
Inleiding 
- Leeswijzer 
- Hoe u dit boek kunt gebruiken 

De zeven bronnen van arbeidsvreugde: de kern van dit boek 
1Wat is arbeidsvreugde? 
1.1De facetten van vreugde 
1.2Hoe ontstaat vreugde op het werk? 
1.3De rol van onvreugde 
1.4Er zijn grenzen 
De arbeidsvreugde van Rene Paas 

2Toolbox voor plezierig werken en goed presteren 
2.1De zeven bronnen van arbeidsvreugde: handvatten voor actie 
2.2De arbeidsvreugdestrategie: een praktische leidraad 
2.3Doelgroepen: focus op behoeften 
2.4Brug naar de volgende hoofdstukken 
De arbeidsvreugde van Marjanne Sint 

3Bronnen van arbeidsvreugde aanboren voor uzelf 
3.1Een goed begin is het halve werk 
3.2Ontdekken wat u voldoening geeft in uw werk 
3.3Uw arbeidsvreugde uitbreiden 
3.4Uw arbeidsvreugde op peil houden 
3.5Inspiratie voor uw persoonlijke actieplan 
De arbeidsvreugde van Philippe Bär 

4Bronnen van arbeidsvreugde aanborenvoor uw team en organisatie 
4.1Bezint eer ge begint 
4.2De huidige vreugde en onvreugde in kaart brengen 
4.3Arbeidsvreugde uitbreiden 
4.4Arbeidsvreugde op peil houden 
4.5Opties voor het actieplan 
4.6De zeven bronnen benutten voor veranderingsprocessen 
De arbeidsvreugde van Ton Duif 

5Verhalen vertellen als leiderschapsinstrument 
5.1De kracht van verhalen 
5.2Hoe werkt verhalen vertellen? 
5.3Foto's 
5.4Verhalen 

6Argumenten voor een investering in arbeidsvreugde 
6.1Er is behoefte aan meer arbeidsvreugde 
6.2U wordt er zelf beter van 
6.3De prestaties van uw organisatie verbeteren 

Dienstverlenende brancheorganisaties

Dienstverlenende brancheorganisaties Verdienen, verbinden of versterken

Dienstverlenende brancheorganisaties

Verdienen, verbinden of versterken

Dedan Schmidt, Martin Schulz en Niels Kastelein
Aantal pagina's112
AuteurDedan Schmidt, Martin Schulz en Niels Kastelein
ISBN9080894311 | NUR 780
UitgeverVM uitgevers
Uitvoeringgenaaid
Verkoopprijs: € 19,50
incl. btw excl verzendkosten​​

Brancheorganisaties zoeken naar de wijze waarop zij zichtbare toegevoegde waarde aan hun leden kunnen bieden. Leden stellen zich namelijk steeds kritischer op ten opzichte van hun vereniging.

‘Dienstverlenende brancheorganisaties; verbinden, verdienen of versterken’ geeft een uitgebreid overzicht van de soorten en vormen diensten die brancheorganisaties kunnen aanbieden. De auteurs, drs. Dedan P.J. Schmidt, drs. Martin J.M. Schulz en drs. Niels Kastelein, presenteren bovendien in het boek een aantal praktische modellen die kunnen helpen bij het bepalen van de dienstenstrategie, het  dienstenpakket en de organisatie daarvan. Iedere brancheorganisatie kan zich in één of meer van die modellen herkennen. Het boek houdt de brancheorganisatie ook een spiegel voor: hoe doet u het en hoe doen anderen het? Als toegift is een vragenlijst opgenomen. Door deze in te vullen, ontstaat een beeld van de mate van professionaliteit waarmee de brancheorganisatie met diensten omgaat.

Dit boek richt zich op bestuursleden, managers en stafleden die werkzaam zijn bij branche- en beroepsorganisaties, en is zeker ook interessant voor andere professioneel georganiseerde verenigingen, zoals goede doelen-organisaties en sportbonden.

Grensverleggende brancheorganisaties

Grensverleggende brancheorganisaties Betekenis, strategie en organisatie van belangenverenigingen van branches en beroepen

Grensverleggende brancheorganisaties

Betekenis, strategie en organisatie van belangenverenigingen van branches en beroepen

Hedde Rijkes, Dedan Schmidt, Tim van der Rijken en Jan Peter van den Toren
Aantal pagina's224
AuteurHedde Rijkes, Dedan Schmidt, Tim van der Rijken en Jan Peter van den Toren
ISBN9789023254188
UitgeverVM uitgevers en Van Gorcum
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 39,90
incl. btw excl verzendkosten​​

Branche- en beroepsverenigingen horen bij Nederland als dijken en molens. Ze vervullen een essentiële rol in de verbinding van ondernemers en beroepsbeoefenaren met elkaar en met de overheid en samenleving. Technologische ontwikkelingen, ontgrenzing, andere verwachtingen van ondernemers en beroepsbeoefenaren én van samenleving en politiek stellen hen voor nieuwe uitdagingen.

Dit boek helpt verenigingen bij hun zoektocht om:

  • Grenzen te verleggen met leden, in een mondiaal en digitaal speelveld waarin
    grenzen tussen ondernemingen, sectoren en hun omgeving veranderen.
  • De concurrentiekracht van de leden te versterken, terwijl de variatie tussen de leden groter wordt.
  • Te werken met een overheid die minder voorspelbaar wordt en terwijl beleidsvelden verschuiven.
  • Tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar transparantie, verantwoording en dialoog in branche en beroep.
  • Hun positie te bepalen terwijl ze toenemende concurrentie ervaren als aanspreekpunt
    voor veel vragen die op branches en beroepen afkomen.
  • Branches en beroepen zo te organiseren dat leden gebonden en betrokken blijven.

De vier auteurs, Hedde Rijkes, Dedan Schmidt, Tim van der Rijken en Jan Peter van den Toren zijn adviseur of directeur in de wereld van belangenorganisaties. Zij zijn of waren verbonden aan Berenschot.

Knowing Y

Knowing Y engage the next generation now!

Knowing Y

engage the next generation now!

Sarah Sladek
AuteurSarah Sladek
UitgeverThe ASAE
Verkoopprijs: € 29,00
incl. btw excl verzendkosten​​

Sarah Sladek, bekend van de bestseller The end of membership as we know it, heeft een nieuw boek geschreven met als titel Knowing Y: Engage the Next Generation Now.

Voor elke bedrijfstak, elke vereniging en elke organisatie is het een enorme strategische uitdaging om open te staan voor de  generatie Y. We moeten ons dagelijks realiseren dat in 2020 de hele babyboomgeneratie  niet meer actief deelneemt aan de arbeidsmarkt en dat voor die tijd elke branche, elke beroepsgroep, elk goed doel en elke markt zich zal moeten aanpassen aan de generatie Y qua cultuur en aanbod.

Sarah Sladek helpt ons op weg met kennis en inzicht over de generatie Y en hun verwachtingen. Want dat is precies wat elke organisatie moet doen, leren voldoen aan deze verwachtingen. Haar boek gaat verder dan de bekende generatie Y cliché’s en zit boordevol onderzoeksresultaten, voorbeelden van organisaties die met succes de generatie Y weten te betrekken en adviezen op basis van tien jaar ervaring. Dit boek helpt u ontdekken hoe jonge mensen denken over:
- Lobby versus verschil maken 
- Controle versus vrijheid
- Vooraf bepaalde gemeenschap versus nabijheid over de hele wereld
- Loyaliteit aan organisaties versus relaties met mensen
- Eigendom versus toegang
- Baan versus ondernemerschap
- Sales versus service
- Status versus samenwerken

Innovatie is een centraal thema in de interviews. De boodschap is helder. Pas je aan of mis de  aansluiting op de toekomst.

Sarah Sladek komt naar Nederland. U kunt haar ontmoeten op  25 of 26 maart 2015 op het VM-voorjaarscongres. Als u zich inschrijft krijgt u haar boek gratis. 

Koorddansers in de polder

Koorddansers in de polder

Koorddansers in de polder

Paul Valk en Giel Schikhof
Aantal pagina's120
AuteurPaul Valk en Giel Schikhof
ISBN90-808943-4-6 | NUR 780/805
UitgeverVM uitgevers
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 19,50
incl. btw excl verzendkosten​​
Nederland staat bekend om zijn 'overlegeconomie'. Dit model voor de sociaal-economische besturing van het land beleefde een bloeitijd tussen 1982 en 2002. Nederland was de 'banenmotor van Europa'. De term 'poldermodel' kwam in zwang. Het model oogstte internationale lof. Buitenlanders spraken over het 'dutch miracle'. In Nederland wordt dat zelfde poldermodel nu gezien als bron van veel ellende: een 'dutch disease'. Vanwaar die plotselinge gemoedsverandering? Gaat het omde zoveelste kortstondige storm in een glas water? Of zal depolder voorgoed uit het Nederlands landschap verdwijnen?
 
De auteurs Giel Schikhof en Paul Valk, beiden werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck, zijn van mening dat er méér aan de hand is dan een stevige bries of een storm. Het poldermodel verkeert wel degelijk in crisis. Veranderd zijn niet alleen de arbeidsverhoudingen, maar het hele sociale en politieke klimaat is gewijzigd.Tóch zal de overlegeconomie blijven voortbestaan, zo menen de auteurs. Niet alleen omdat deze bestuursvorm Nederland in de genen zit, maar ook, omdat het de beste manier is om vernieuwingen tot stand te brengen in een samenleving waarin tegengestelde opinies en belangen om voorrang strijden. Het model van de 'overlegeconomie' is geen aan de tekentafel bedacht model. Het is een cultuur die ontstond uit overlevingsdrang en die voort bestaat zolang haar cultuurdragers successen boeken waarin de samenleving zich herkent. Politiek is belangenbehartiging en belangenbehartigers doen aan politiek. Alleen overleg kan leiden tot zicht op het 'algemene' belang en kan de behartigers van deelbelangen tot 'partners' maken. Belangenbehartigers stampen niet met laarzen aan door de polder. Het zijn koorddansers die getraind zijn om vooruit te kijken. Ze vinden hun evenwichten vervolgen hun weg, nu eens snel en dan weer langzaam, maar altijd zonder vangnet.

Maatschappelijke brancheorganisaties

Maatschappelijke brancheorganisaties

Maatschappelijke brancheorganisaties

Dedan P.J. Schmidt, Lieke van der Meeren en Frank A. Beemer
Aantal pagina's108
AuteurDedan P.J. Schmidt, Lieke van der Meeren en Frank A. Beemer
ISBN978-90-808943-7-2
UitgeverVM uitgevers
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 29,50
incl. btw excl verzendkosten​​
Woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen, bedrijven in de sociale werkvoorziening, organisaties voor thuiszorg en welzijnsinstellingen en organisaties zoals zorgverzekeraars en nutsbedrijven. We noemen ze maatschappelijke ondernemingen. Ze worden geacht maatschappelijke doelen en een bedrijfsmatige werkwijze te combineren. Ze staan volop in de belangstelling door hun hybride karakter. De wijze waarop maatschappelijke ondernemingen publieke en commerciële waarden combineren leidt veelvuldig tot maatschappelijk debat, zonder een duidelijke uitkomst tot dusver.

Maatschappelijke brancheorganisaties behartigen de belangen van deze organisaties. Dit boek biedt niet alleen inzicht in de veranderingen die zich in en rondom maatschappelijke branches voordoen, maar laat tevens zien voor welke uitdagingen en keuzen deze veranderingen de bijbehorende brancheorganisaties stellen.
Op welke wijze organiseren ze de belangenbehartiging? Worden zij geacht, naast het behartigen van het economische of commerciële belang van hun leden, zoals elkebrancheorganisatie doet, ook het maatschappelijke, publieke belang mee te wegen? Of zelfs normatief op te treden naar hun leden als het publieke belang daarom vraagt?
Hoe gaan ze om met een veranderende identiteit van hun leden? Hoe kunnen ze hun divergerende leden bedienen en binden?
Maatschappelijke brancheorganisaties is niet alleen interessant voor bestuursleden, managers en stafleden van maatschappelijke brancheorganisaties, maar zeker ook voor maatschappelijke ondernemers zelf en beleidsmakers op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening.

Dedan P.J. Schmidt is managing consultant bij Berenschot en manager van de groep adviseurs die zich richt op branche- en beroepsorganisaties.
Lieke van der Meeren is consultant bij Berenschot en maakt deel uit van de groep adviseurs die zich richt op branche- en belangenorganisaties.
Frank A. Beemer is managing director bij Berenschot en geeft leiding aan de adviesgroep Procesmanagement.

Ondernemend besturen met ondernemers

Ondernemend besturen met ondernemers De vereniging sturen met lef

Ondernemend besturen met ondernemers

De vereniging sturen met lef

Rob Thijsse
Aantal pagina's112
AuteurRob Thijsse
ISBN978-94-91441-01-1
UitgeverVM uitgevers
Verkoopprijs: € 32,00
incl. btw excl verzendkosten​​
Brancheorganisaties moeten Leden Helpen Geld Verdienen. Dit kan het best als de bureaus van die verenigingen de ruimte krijgen om te ondernemen. Te ondernemen als vereniging, nieuwe dingen te verzinnen en te doen voor en met de leden. Dat betekent dat het bestuur zich moet richten op de strategie en niet overal bovenop moet zitten. Besturen bestaan uit ondernemers, maar besturen ze ook ondernemend?

Leden Helpen Geld Verdienen, dat is het motto dat Rob Thijsse aan branche- en beroepsverenigingen mee wil geven. Hij houdt ervan om ingewikkelde zaken simpel voor te stellen want dat helpt om de kern te pakken te krijgen. Simpel is het sturen van een vereniging geenszins. Volgens Thijsse is het juist het moeilijkste management dat er is. Dit boek helpt directeuren en bestuursleden om het sturen van een vereniging gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat de vereniging resultaten boekt voor leden.

Race for relevance

Race for relevance 5 radical changes for associations - 1e druk

Race for relevance

5 radical changes for associations - 1e druk

Harrison Coerver en Mary Byers
Aantal pagina's162
AuteurHarrison Coerver en Mary Byers
ISBN9780-88034-335-0
UitgeverThe ASAE
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 32,00
incl. btw excl verzendkosten​​
Branche- en beroepsorganisaties worden bedreigd in hun voortbestaan. De tijd dat leden automatisch lid werden zijn voor goed voorbij. Veel verenigingen worstelen met het betrokken houden van leden en staan voor een ingrijpende generation shift en de uitdaging om de vereniging weer naar de leden te brengen. Leden verwachten waarde in ruil voor hun lidmaatschap, en waarom zouden ze ook niet? Ze hebben meer tijdsdruk, ze kunnen kiezen uit vele mogelijkheden om over informatie te beschikken, de technologie holt door evenals de concurrentie en nieuwe (social) media zijn niet meer weg te denken. 

Race for relevance geeft een no-nonsense kijk op de realiteit van vandaag en wat dit betekent voor verenigingen. De auteurs benoemen niet alleen de uitdagingen voor verenigingen, maar noemen ook de acties die zij van levensbelang achten voor het voortbestaan van verenigingen. Zo noemen ze de o.a. volgende acties:
- verklein het bestuur om te komen tot effectieve besluitvorming; 
- focus op het ledensegment dat je echt kunt bedienen; 
- lever alleen die diensten en producten die je missie reflecteren en lever die dan consistent en effectief. 

De auteurs presenteren werksheets, casebeschrijvingen en stellen provocerende vragen die verenigingsmanagers verder helpen om leiding te geven aan de revolutie binnen hun vereniging. 

De auteurs 
Harrison Coerver en Mary Byers hebben gezamenlijk 40 jaar ervaring bij meer dan 1000 Amerikaanse verenigingen. Ze waren succesvolle sprekers op het ASAE-congres in 2011 en Harrison Coerver komt speciaal voor VM uitgevers 15 november 2012 naar Nederland om te spreken op het Jaarcongres Verenigingsmanagement.  

Titia Siertsema schreef een recensie in VM, download het hier.  

Road to relevance

Road to relevance 5 Strategies for Competitive Associations

Road to relevance

5 Strategies for Competitive Associations

Harrison Coerver en Mary Byers
Aantal pagina's176
AuteurHarrison Coerver en Mary Byers
ISBN978-0-88034-356-5
UitgeverThe ASAE
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 34,00
incl. btw excl verzendkosten​​
Harrison Coerver en Mary Byers komen met een vervolg op Race for Relevance, de wake-up call voor verenigingen. In het vervolgboek, Road to Relevance, gaan zij dieper in op de aanpak van relevante verenigingszaken. Hoe maak je bijvoorbeeld een goede analyse van de concurrentie? Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, beveelt het boek (op de achterkant) aan als: “must-read speedway for every association on its way to survive and really serve members”. 

Gebruik de inzichten van Road to Relevance om je vereniging tot grotere discipline, focus en waarde te brengen. Road to Relevance geeft vijf strategieën, met uitleg hoe je het in de praktijk kunt brengen en vele voorbeelden. Nieuwsgierig? 
Lees alvast een artikel van de auteurs.
Klik hier en volg een (gratis) webinar van de auteurs.

De auteurs 
Harrison Coerver en Mary Byers hebben gezamenlijk 40 jaar ervaring bij meer dan 1000 Amerikaanse verenigingen. Ze waren succesvolle sprekers op het ASAE-congres in 2011 en Harrison Coerver op het Jaarcongres Verenigingsmanagement in 2012.   

Samenwerkende brancheorganisaties

Samenwerkende brancheorganisaties Kies de sterkste strategie

Samenwerkende brancheorganisaties

Kies de sterkste strategie

dr.mr. Tim van der Rijken
Aantal pagina's120
Auteurdr.mr. Tim van der Rijken
ISBN978-94-91441-00-4
UitgeverVM uitgevers
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 32,00
incl. btw excl verzendkosten​​
Grenzen tussen branches vervagen. Brancheorganisaties komen daardoor in elkaars vaarwater terecht. Dat brengt voor hen een strategische opgave met zich mee: hoe om te gaan met deze nieuwe concurrenten? 

Op basis van zijn dissertatie in december 2011 heeft  Tim van der Rijken een boek geschreven  over dit strategisch vraagstuk. Hij laat  zien dat de vereniging zichzelf drie strategische vragen moet stellen als ze te maken krijgt met branchevermenging. Daaruit blijkt of samenwerking wel of niet geboden is en dat fuseren niet per se het best is. De allereerste vraag is: hoe is onze concurrentiepositie? Daarna: hoe willen we verder groeien? En pas dan: gaat dat beter als we met een aanpalende brancheorganisatie samenwerken? Fusie is dan hooguit een van de mogelijke uitkomsten. 

Het onderzoek van Tim leidde tot een denkmodel dat de relatie tussen strategie en effectiviteit van brancheorganisaties in kaart brengt. Dat model helpt u bij het maken van strategische keuzes. Dit boek legt het model uit en biedt de praktische handvaten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor verenigingsbestuurders, -managers of –professionals en is te bestellen op vm-online.nl. 

Tim van der Rijken is econoom en jurist en sinds eind vorige eeuw gefascineerd door brancheorganisaties. Hij schreef twee doctoraalscripties over deze organisaties en mededinging, werkte drie jaar als beleidsadviseur bij de ANKO en is sinds 2005 werkzaam bij adviesbureau Berenschot. Tim adviseert hoofdzakelijk branche- en beroepsorganisaties op het gebied van strategie en organisatieinrichting. Ook publiceert hij hierover regelmatig in het vaktijdschrift VM.  

Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen

Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen

Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen

Luc Ardies
AuteurLuc Ardies
UitgeverPoliteia
Verkoopprijs: € 19,95
incl. btw excl verzendkosten​​

Non-profitverenigingen hebben het steeds moeilijker om gemotiveerde vrijwilligers te vinden en te houden. Ze kampen ook met onrealistische verwachtingen van leden en buitenstaanders en er is een verpletterende mediadruk als er eens iets fout loopt. Tot slot blijkt dat vele vzw’s problemen ondervinden om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

‘Missie, Visie en Strategie’, ‘SWOT-analyses’, ‘KPI’s’, ‘Stakeholders Management’, ‘Share of Voice’, ‘Corporate Governance’… Het lijken op het eerste gezicht hoogdravende termen die zo zijn weggelopen uit de wereld van beursgenoteerde multinationals. Door de stijgende druk is het echter noodzakelijk dat ook onze culturele verenigingen en sport-, jeugd-, beroeps- en zorgverenigingen ze toepassen. Maar dan gekaderd binnen hun zeer specifieke non-profit context. Wat het er niet altijd eenvoudiger op maakt …

Hoe zorg je ervoor dat binnen de organisatie de neuzen in dezelfde richting staan? Hoe bekom je dat de besluiten van een bestuursvergadering ook resulteren in acties en niet verzanden in een praatbarak? Hoe overleef je die ene vernietigende mediastorm? Hoe overtuig je de lokale, Vlaamse, federale of zelfs Europese overheid om een beslissing te nemen die voordelig is voor jouw vereniging? Hoe breng je de vereniging positief in het nieuws?

Ontdek het allemaal in deze praktische leidraad voor verenigingen die hun werking stap voor stap wensen te professionaliseren. 

De auteur, Luc Ardies, is reeds 25 jaar professioneel actief bij de ondernemersorganisatie UNIZO en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van meerdere beroepsorganisaties en de oprichting van diverse verenigingen zonder winstoogmerk

The Art of Membership

The Art of Membership How to Attract, Retain and Cement Member Loyalty

The Art of Membership

How to Attract, Retain and Cement Member Loyalty

Sheri Jacobs
Aantal pagina's304
AuteurSheri Jacobs
ISBN978-1-118-63310-6
UitgeverJossey-Bass
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 34,00
incl. btw excl verzendkosten​​
Waarom groeien sommige verenigingen en andere niet? Waarom maken verenigingen een terugloop in de leden mee? Is dit de recessie? Wordt de volgende generatie geen lid meer? Of worden de ´rules of membership´ niet goed begrepen? De behoefte aan informatie, kennis, onderwijs en netwerken blijft. Wat verandert is hoe mensen aankoopbeslissingen nemen. Ontdek de niet-onderhandelbare principes van het lidmaatschap en laat de vereniging weer groeien.

Sheri Jacobs geeft verenigingen in haar nieuwe boek The art of membership praktische tools om leden te vinden, te binden en te boeien en zo te werken aan loyaal lidmaatschap. Van doel naar strategie naar tactiek, met vele checklists, how-to-guides, werkbladen en actielijsten. Haar aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide marktonderzoeken en haar jarenlange ervaring met het ontwikkelen van plannen van aanpak voor meer dan 100 Amerikaanse verenigingen.

Sheri Jacobs is een innovator, leider en visionair die vele Amerikaanse verenigingen, groot en klein, geholpen heeft om hun problemen aan te pakken. Zij is een marketeer in hart en nieren en kan daardoor verenigingen op weg helpen naar een strategie om leden te vinden, te binden en te boeien. Jacobs schreef succesvolle boeken als Membership essentials en 199 ideas: powerful marketing tactics that sell. Eind januari 2014 komt haar nieuwe boek uit: The art of membership, de kunst om op nieuwe manieren te reageren op de blijvende behoefte aan informatie, kennis, netwerken en belangenbehartiging.
Inhoudsopgave The art of membership
Chapter 1: Understand the Value Before You Start Selling
Chapter 2: Value is in the Eye of the Beholder
Chapter 3: Sell What Matters
Chapter 4: Charge More Not Less
Chapter 5: Members or Customers
Developing the Most Qualified Prospect List
Chapter 6: Behavior and Preference are Very Different Things
Chapter 7: Look at Where Your Members are Going
Chapter 8: Be a Problem Solver
Chapter 9: Prove It!
Chapter 10: Overcome Objections
Chapter 11: Engagement, Onboarding and the First 90 Days
Chapter 12: Be Flexible

Sheri Jacobs komt speciaal voor VM uitgevers naar Nederland en geeft een interactieve lezing op het VM- voorjaarscongres over haar nieuwe boek. Kom 9 of 10 april!

The end of membership as we know it

The end of membership as we know it Building the Fortune-Flipping, Must-Have Association - 1e druk

The end of membership as we know it

Building the Fortune-Flipping, Must-Have Association - 1e druk

Sarah Sladek
Aantal pagina's128
AuteurSarah Sladek
ISBN9780880343435
UitgeverThe ASAE
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 29,00
incl. btw excl verzendkosten​​
In haar boek The End of Membership As We Know It: Building the Fortune-Flipping, Must-Have Association of the Next Century geeft Sarah Sladek concrete aanknopingspunten en een plan van aanpak. Lidmaatschap is niet voorbij, volgens haar, maar we zullen anders moeten denken en modellen moeten aanpassen. We moeten goed kijken naar hoe mensen tegenwoordig en in de toekomst willen participeren. 

Voor verenigingen die accepteren dat de spelregels veranderen, is er volgens Sladek een toekomst. Zo’n vereniging stelt alles ter discussie, ook het basisprincipe van lidmaatschap en contributie betalen. De vereniging zal keuzen moeten maken. 

De auteur 
Sarah Sladek is oprichter van de Amerikaanse XYZ Universiteit (www.xyzuniversity.com), bekend consultant en spreker in Amerika voor verenigingen, auteur van drie boeken en adviseert vele associaties in Amerika over hoe ze kunnen inspelen op zowel technologische als demografische veranderingen. Ze geeft zeer praktische adviezen met vele voorbeelden. 

Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord ging daadwerkelijk met het boek aan de slag en schreef een recensie in VM, download het hier.  

Sarah Sladek was in april 2013 in Nederland en sprak op het VM-voorjaarscongres. Jeanne Hoogers, hoordredacteur VM interviewde haar. Download het hier.

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep

Nationaal Register
AuteurNationaal Register
UitgeverNationaal Register
Verkoopprijs: € 37,10
incl. btw excl verzendkosten​​

Een professionele branche- of beroepsvereniging verdient een stevig bestuur met leden die graag de uitdaging aangaan en een voorzitter die een sparringpartner is voor directie én leden. Dat lukt een stuk beter als duidelijk is wat precies de taken zijn en welke rol het bestuur moet nemen, zodat het de haarfijne balans tussen voldoende afstand houden en goed besturen prima kan bewaren.

De Toolkit Goed Bestuur Branche en Beroep is samengesteld door het Nationaal Register. Het geeft handvatten, praktische tips, inzicht in de uitdagingen waar verenigingen voor staan en laat verenigingsbestuurders en –directeuren aan het woord over hun ervaringen. 

Deze Toolkit bevat de volgende onderdelen:

• De veranderende rol van branche- en beroepsorganisaties
• Uitdagend grenzen stellen
• Waar staan we voor, waar gaan we voor? 
• Voorwaarden voor succes 
• De kwaliteit van bestuur
• Financiën & verantwoording  

Voorzitter!

Voorzitter! Handboek zonder hamer

Voorzitter!

Handboek zonder hamer

Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan
AuteurGerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan
UitgeverNijgh en van Ditmar
Verkoopprijs: € 17,50
incl. btw excl verzendkosten​​

Er is bijna geen land ter wereld waarin de bewoners zo veel vergaderen als in Nederland. Op het werk, in de sportclub, op school en in de politiek: elke volwassen Nederlander vergadert toch minstens eens per jaar. Maar een handige gids over hoe je zo´n vergadering leidt was er vreemd genoeg nog niet. In dit boek vertellen Alexander Rinnooy Kan en Gerdi Verbeet ieder met decennia ervaring als voorzitter - over wat je wel en vooral ook niet moet doen. Eindelijk een handboek om iedere vergadering in goede banen te leiden. Het woord is aan de voorzitter!