Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

3e Nationaal Voorzittersonderzoek:

Voorzitter en directeur: weergaloos duo of bron van ellende?

Meer dan ooit is de samenwerking tussen Voorzitter en Directeur bepalend voor het succes van de vereniging. De druk om te presteren neemt toe, de ontwikkelingen gaan razendsnel. De context van de vereniging verandert, waarbij de traditionele scheiding van branches minder aan de orde is. Nieuwe technologie leidt tot nieuwe kansen voor verenigingen. 

Wat laat het rapport zien?

Het Nationaal Voorzittersonderzoek 2016 laat een sterke trend zien naar duo-leiderschap. Het complementaire tandem is aan het verdwijnen. Een duo aan het hoofd van de organisatie is een uniek kenmerk van verenigingen, ook al gaan beide, voorzitter en directeur in hun gedrag, steeds meer op elkaar lijken, terwijl ze een verschillende rol hebben.

De trends

Het Nationaal Voorzittersonderzoek 2016 brengt de trends en ontwikkelingen in het duo voorzitter – directeur scherp in beeld.

 • Voorzitters en directeuren worden beide anders gecast dan hiervoor. Voorzitters komen vaker uit de sector (van binnen) en zijn niet meer bij voorkeur een politiek zwaargewicht. Directeuren komen vaker van buiten, slechts een klein deel heeft al ervaring bij een vereniging.
 • De blik van het duo is naar buiten gericht; op sectorontwikkeling en op vernieuwing door nieuwe samenwerkingen. De gebaande paden, zoals lobby in Den Haag, verliezen aan kracht.
 • De onderlinge relatie verandert ingrijpend. Voorzitter en directeur gaan steeds meer op elkaar lijken. Ze hebben dezelfde stijlkenmerken: dynamisch, ontwikkelend, creatief en slagvaardig. Ze treden beiden op als boegbeeld van de vereniging. Van een complementair tandem is steeds minder sprake. Bijzonder is dat zij zich probleemloos lijken te ontwikkelen tot duo-leider, ze geven zelf hun samenwerking een dikke 8.  Verenigingen die de functies tot één combineren zijn zeer zeldzaam.
 • Vrouwen zijn vooral ondervertegenwoordigd als voorzitter. Ze stromen wel vaker in als directeur, en wellicht in de toekomst als voorzitter.
 • Leiderschap vormgeven in een meer divers duo wordt blijkbaar minder gezocht

  DOWNLOAD HIER HET RAPPORT 3e NATIONAAL VOORZITTERSONDERZOEK

   

   

  2e Nationaal Voorzittersonderzoek: Het winnend bestuursteam

  Ruim 100 voorzitters van belangenorganisaties hebben meegedaan aan het 2e Nationale Voorzittersonderzoek van VM Uitgevers en Gasseling Search. De ontwikkeling van het bestuursTEAM stond dit jaar centraal. Wat denken voorzitters nodig te hebben om met hun bestuur tot goede resultaten te komen?

  Over het algemeen zijn de voorzitters tevreden over de samenstelling van hun bestuursteam. De sfeer is goed. Minder tevreden zijn de voorzitters over de competenties in het bestuur. Als we kijken naar de diversiteit in achtergrond en competenties van bestuursleden is duidelijk dat hier een duidelijke verbeterkans ligt om tot een sterker bestuur te komen.

  De meest gemiste competentie is ' enthousiasme, expressiviteit en optimisme' (geel). De minst gemiste competentie is ‘analytisch vermogen’ (blauw).

  Het is de trend in bestuurlijk Nederland om meer op afstand te gaan besturen en een kaderstellende bestuursstijl als beter te kwalificeren. Die trend lijkt zich te gaan keren. De voorzitters die een meer hands-on bestuursstijl hebben, geven aan dat ze naar een kaderstellende stijl toe zouden willen. Dit zijn de gemiddeld jongere voorzitters en vrouwelijke voorzitters. Juist de voorzitters die leiding geven aan zo’n kaderstellend bestuur (vaker de oudere, mannelijke voorzitters) willen liever terug naar meer hands-on besturen.

  Voorzitters zien scouten en opleiden opvallend weinig als een instrument om het bestuursteam te verbeteren. Toch is het scouten en opleiden van potentiële bestuurders de beste oplossing voor het vergroten van de diversiteit in achtergrond en competenties.

  U kunt hier het onderzoeksrapport downloaden.

  Wilt u de resultaten van het 1e Nationaal Voorzittersonderzoek nog eens bekijken?  

  De rapportage van dit onderzoek kunt u hier downloaden.