Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

Ons Team

VM uitgevers
VM uitgevers  werkt als netwerkorganisatie samen met een reeks van professionals op het gebied van journalistiek, redactie, fotografie, vormgeving, evenementenorganisatie en drukwerk. Door middel van dit netwerk heeft VM uitgevers een uitstekend professioneel team samengesteld toegespitst op uitgaven voor verenigingsprofessionals. VM uitgevers maakt onderdeel uit van De Nederlandse Associatie (DNA).

De Redactieraad van VM | Verenigingsmanagement, vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties bestaat uit: 
Mr. Rob Bongenaar (KHN)
ir. Richard Kaper (NOC*NSF)
drs. Sonja Kersten (V&VN)
mr. Ellen Kroese (BZW)
mr. Hans Kuijpers mcm (KNB)
Dr. Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis)
Jan van der Reest mba sc (Atrium Groep)
dr.mr. Tim van der Rijken (VACO)
Monique van der Sanden (Recron)
Mr. Rita ter Steeg (VNO-NCW) 


Hoofdredactie
De hoofdredactie van VM wordt gevoerd door drs. Jeanne Hoogers. Eindredactie Ria Harmelink. Vormgeving Bart Houtman/NOIP. U kunt de hoofdredactie bereiken door te bellen met 030-2271677 en jeanne[at]vm-uitgevers.nl

Abonnementen

Voor abonnementen kunt u terecht bij Esther Klos, telefoon 030-2271677 en info[at]vm-online.nl.

Uitgever
Drs. Gees Wymenga is de uitgever van VM.