Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

Architectuur van verenigingen

Architectuur van verenigingen Bouwstenen voor organisatieontwikkeling - 5e druk

Architectuur van verenigingen

Bouwstenen voor organisatieontwikkeling - 5e druk

Frans Huizenga en Peter Tack
Aantal pagina's136
AuteurFrans Huizenga en Peter Tack
ISBN90808943-5-4 | NUR 780
Uitvoeringgebonden
Verkoopprijs: € 34,00
incl. btw excl verzendkosten​​

In dit boek staat een eenvoudige vraag centraal: is er een ideale verenigingsstructuur? Het antwoord heeft wat meer voeten in de aarde. Er zijn algemene principes te formuleren, maar die zijn niet altijdtoepasbaar en ook niet overal. Veel hangt af van de levensfase waarin een vereniging zich bevindt. Wat in een kleine, door vrijwilligers gedragenorganisatie goed werkt, kan in een vereniging met een professioneel bureau slecht uitpakken. Veel hangt ook af van de eigenaardigheden van de branche of beroepsgroep. Wat men in de ene vereniging bijvoorbeeld als een noodzakelijke vorm van ledenparticipatie ziet, kan in een andere als een overbodige last worden beschouwd. Dit alles leidt tot een genuanceerd en subtiel antwoord: ja, er is een ideale structuur, maar die is uniek, aan tijd en plaats gebonden. Eenvoudig kopiëren is er dus niet bij. Elke situatie vergt zijn eigen ontwerp en daarvoor moeten passende bouwstenen worden gezocht.

Architectuur van verenigingen biedt een breed scala aan ontwerpen. De auteursschetsen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden hoe de bestuursstijl in een vereniging evolueert, de beleidscyclus aan strategisch gewicht wint, het werkterrein van het bureau zich verbreedt, ledencommissies van positie veranderen en verenigingsorganen opkomen en verdwijnen.

Dit boek is bestemd voor bestuurders, directeuren, commissieleden en stafmedewerkers van branche- en beroepsverenigingen. Ook zij die betrokken zijn bij andere verenigingen, bijvoorbeeld filantropische organisaties, sportbonden, consumenten- en patiëntenorganisaties en georganiseerde pressiegroepen, kunnen er hun voordeel mee doen.

De auteurs, Peter Tack en Frans Huizenga, zijn beiden vanaf de start in 1995 betrokken geweest bij het Postacademisch Onderwijs Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als docent respectievelijk consultant helpen zij met het aanpakken van strategievraagstukken van branches en reorganisaties van verenigingen.