Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

VM | verenigingsmanagement 2004

Jaargang 2004: nummer 1
Het eerste nummer van VM | Verenigingsmanagement. Hierin onder andere aandacht voor de Museumvereniging, spanningsveld in het mededingingsrecht, certificering, het gevecht over marktwerking, lobby, een interview met Evert-Jan Hulshof van de KNLTB, een visie op de branchevereniging van de 21ste eeuw en Brussel.
Jaargang 2004: nummer 2
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: een interview met Bram Peper, Het offensief van NOC*NSF tegen bezuinigingen van VWS, de Balanced Scorecard, permanente educatie, het lage btw-tarief, de voorzitter en agenda-analyse.
Jaargang 2004: nummer 3
Met o.a.: De oprichting van Partos, code Tabaksblat, Astrin als partner van de overheid, strategieën van dienstverlening, de oprichting van de VIA, PZO komt op voor de zelfstandige zonder personeel en functieprofielen voor bestuurders.
Jaargang 2004: nummer 4
Met o.a.: Bouwend Nederland in de steigers, governance, het merk Vakcentrum, tapijtfabrikanten in China, strategieontwikkeling, Vpb-plicht en dienstverlening.