Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

VM | verenigingsmanagement 2005

Jaargang 2005: nummer 1
De tweede jaargang met o.a.: interview met Pieter Kalbfleisch, directeur-generaal van NMa, de afwegingen rondom een fusie, lobby – zelf doen of uitbesteden, het opzetten van een ledennet, de strategie van de hockeybond en de complianceregeling mededinging.
Jaargang 2005: nummer 2
Met o.a.: de toekomst van werkgevers- en werknemersorganisaties en het poldermodel, het ondernemerschap van allochtonen, de grenzen van het mededingingsrecht, herijking van de PR-taak in de lobby, de ratio achter een fusieproces, interview met Gosse Bosma van VFI en Jan Post, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen.
Jaargang 2005: nummer 3
Met o.a.: verplicht PBO-lidmaatschap is absurd, een eenvoud en complexiteit van erkenningsregelingen, het brancheloket, waardenpluralisme en verenigingsmanagement, ledenonderzoek, horizontaal fiscaal toezicht en gezamenlijk optrekken bij informatisering en automatisering.
Jaargang 2005: nummer 4
Met o.a. een interview met lobby-expert Rinus van Schendelen, het gebrek aan vrouwelijke voorzitters, verenigingsdemocratie, automatisering en de KNVR, de levensloopregeling, budgetten of issues, het programma Leiderschap van NOC*NSF, innovatiekansen voor brancheorganisaties en verenigingsdoelen en weerdenconflicten.
Jaargang 2005: nummer 5
Met o.a.: EnergieNed in een veranderende omgeving,sanctiebeleid van de NMa, Brussel, FrugiVenta speelt in op de verandering in het ziektekostenstelsel, de structuur van de vereniging, informatie als dienstverlening, het communiceren van veranderd beleid, de toegevoegde waard van LMV bezien en de effectiviteit van concurrentiestrategieën.