Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

VM | verenigingsmanagement 2009

Jaargang 2009: nummer 1
Met als thema Carrière voor team en bestuur. Er wordt onder andere ingegaan op de problematiek van de kleinschaligheid van vele verenigingen. Dit heeft voor- en nadelen: de weg naar de top is kort, maar wat is dan de volgende stap? Maar ook hoe kun je bestuurders stimuleren, prikkelen, belonen en bij de les houden. Verder veel informatie over de huidige beroepsopleidingen. En nog veel meer.
Jaargang 2009: nummer 2
Met dit keer als thema Vereniging en Regio:
- Resultaten van lobby in de regio
- Onderhandelen met de wethouder.
- De afdelingen: wat is hun functie en hoe laat je het een succes zijn en blijven.
Verder uiteraard nog tal van andere onderwerpen.
Jaargang 2009: nummer 3
Met dit keer als thema Vereniging in de Markt:
- Marktwerking is 'uit'. Vanuit economisch perspectief leidt marktwerking tot een optimale verdeling van welvaart. Waar gaat het dan mis, en wat is de rol van de belangenbehartiger?
- Wat doen verenigingen in het kader van marktordening aan het aanpakken van regels, drempels, machtige tegenspelers of zelfs prijspolitiek?
- Meespelen is effectiever: interview met Wintercools.
Verder uiteraard nog tal van andere onderwerpen.
Jaargang 2009: nummer 4
Met dit keer als thema Strategie en ledenwerving:
- Ledenwerving hoe doe je dat?
- Denk commercieel
- Hoe effectief kan je leden werven?
Jaargang 2009: nummer 5
Met als thema Netwerken: Sociale netwerken: kansen en bedreigingen. Het informele netwerk. Web 2.0 Down under