Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

Cursus De hoogpresterende vereniging

De optimale verbinding tussen strategie en verenigingscultuur

 

Branche- en beroepsverenigingen zijn volop in ontwikkeling. Met minder mensen (vrijwillige bestuurders en betaalde verenigingsprofessionals) moet er meer gepresteerd worden. Terwijl de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging steeds sneller gaan. Doe je de goede dingen voor de leden? En vinden de leden dat je die dingen goed doet? De verenigingsstrategie moet mee veranderen. Maar heb je in de vereniging de juiste cultuur om dat waar te maken? Het zijn immers de mensen die de vereniging tot een succes moeten maken. Deze cursus verbindt strategie aan verenigingscultuur en helpt je op weg richting een hoogpresterende organisatie.

Programma
• 3B kerntaken model als vertrekpunt: Binden, Beïnvloeden en Bieden
• Trends in ledenbinding en het bieden van meerwaarde vanuit de vereniging
• Herijking van missie, visie en verenigingsstrategie
• Cultuur en gedragsaspecten van een hoogpresterende vereniging
• Collectieve alertheid en het beter richten van de verenigingsantenne’s
• Het organiseren van veerkracht in de vereniging
• Leren van elkaars dilemma’s en voorbeelden uit de eigen verenigingspraktijk

Docenten
Hans Frankenmolen is partner van Apollo13 consult, specialist op het gebied van hoogpresterende organisaties (HPO). Hans is al meer dan 30 jaar als adviseur en organisatiecoach teams en organisaties behulpzaam bij hun zoek- en ontwikkelproces om scherper te worden en (nog) beter te presteren in hun samenwerking. Daarbij verbindt hij op een praktische manier het concept van mindful organiseren aan de dagelijkse praktijk op bestuurlijk-, management- als uitvoerend niveau en in zeer uiteenlopende contexten en (organisatie)culturen. Hans is mede auteur van Mindful Organiseren (2009) en het ‘Praktijkboek Mindful Organiseren’ (2016).

Jos Wesselink is directeur van ‘BrancheWerk, brancheontwikkeling, strategie en praktijk’. Jos is als directeur en voorzitter verantwoordelijk geweest voor diverse branche- en beroepsorganisaties. Hij beschikt als adviseur over ruim 20 jaar praktijkervaring in meer dan 75 nationale en internationale branche- en beroepsorganisaties. Naast deze praktijkfocus draagt hij sinds 2001 als docent en trainer tevens actief bij aan de theoretische onderbouwing van het vak van verenigingsmanagement. Hij was als VPN bestuurder grondlegger van het beroepscompetentieprofiel voor verenigingsprofessionals in Nederland en is mede auteur van het boek ‘De vereniging de baas’ (2015).

Meer informatie en inschrijven