Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie
Omgaan met deelbelangen in een vereniging17-04-2017

Voor de toekomstbestendigheid van verenigingen is het essentieel om vorm te geven aan eenheid in verscheidenheid. Maar hoe doe je dat? In dit onderzoek een vergelijking van de VNG met Vlaamse, Engelse en Duitse verenigingen voor gemeenten.

3e Nationaal Voorzittersonderzoek: voorzitter en directeur, een weergaloos duo24-11-2016

Het Nationaal Voorzittersonderzoek 2016 laat een sterke trend zien naar duo-leiderschap. Het complementaire tandem is aan het verdwijnen. Een duo aan het hoofd van de organisatie is een uniek kenmerk van verenigingen, ook al gaan beide, voorzitter...

Tweeweg model voor de brancheorganisatie08-03-2016

In zijn thesis onderzoekt directeur Peter Niesink van BOVAG hoe de toekomst van de brancheorganisatie eruit kan zien. Hij doet dit door twee vragen bij elkaar te brengen: hoe kan de vereniging leden meer bieden? En hoe kunnen leden meer bijdragen...

Innovatief samenwerken18-01-2016

Op vrijdag 15 januari sprak Ferry Koster zijn oratie uit. Hij doet onderzoek naar innovatieve samenwerking, samenwerking voor innovaties en kennisuitwisseling tussen bedrijven. Daarin...

2e Nationaal Voorzittersonderzoek: het winnend bestuursteam07-01-2016

Ruim 100 voorzitters van belangenorganisaties hebben meegedaan aan het 2e Nationale Voorzittersonderzoek van VM Uitgevers en Gasseling Search. De ontwikkeling van het bestuursTEAM stond dit jaar centraal. Wat denken voorzitters nodig te hebben om...

1e Nationaal Voorzittersonderzoek: de drive van de voorzitter07-01-2016

De afgelopen jaren is de wereld van belangenbehartiging fors in beweging. De maatschappij, markten en daarmee ook de verenigingen zijn in transitie. Bij de professionalisering van het vak van verenigingsmanagement en belangenbehartiging is veel...

Wat verdient een verenigingsprofessional?11-11-2015
Een goed antwoord op de vraag wat een verenigingsprofessional verdient is uitermate relevant. Een van de relevante factoren is te weten wat gangbaar is in de verenigingsmarkt. VM en AWVN zochten het uit. 
In de lobbypan roeren03-06-2015
Het rapport Lifting the lid on lobbying van TI-NL biedt een bijzonder kijkje in de lobbykeuken. Aanbevolen voor (startende)lobbyisten en beleidsmedewerkers bij verenigingen en met genoeg stof tot nadenken voor de gevorderden
Trendrapport: hoe ziet uw evenement erin 2017 uit?18-12-2014

In 2017 zien evenementen er anders uit. Omdat de behoeftes van mensen -en de manier waarop zij met elkaar in contact zijn- aan het veranderen is. Een evenement is meer dan het samenbrengen van mensen op één specifiek moment: het bereik van...

Leiderschapsstijlen bij verenigingen15-12-2014

Het team van voorzitteren directeur vormt de kern van de verenigingsleiding. Maar hoe verdelen ze de leiderschapsstijlen onderling? Reda Mizab deed in het kader van zijn master aan de Vrije Universiteit onder begeleiding van Peter Tack...

Verenigingsvoorzitter: slecht betaalde maar hooggewaardeerde baan02-10-2014

Nederlandse verenigingsvoorzitters geven een 8+ aan een job die veel meer tijd kost dan gedacht en weinig concrete wapenfeiten oplevert,  zonder dat er een relevante betaling tegenover staat. Dit blijkt uit het Nationaal Voorzittersonderzoek....

Stil lobbyen is niet meer voldoende29-09-2014

Stille lobbyisten verliezen de strijd om aandacht. Door de druk van sociale media moeten belangenorganisaties hardop investeren in hun relaties met de samenleving en de media. Dat stelt Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in zijn...

Brancheorganisaties onderzoeken MVO-belang bij leden 25-09-2014

28 brancheorganisaties die aangesloten zijn bij het MVO Netwerk Brancheorganisaties onderzochten het belang van MVO voor haar leden. Conclusie: het Nederlandse MKB vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. Ondernemers...

Verenigingen hebben toekomst11-03-2014

Terugbladerend door tien jaar VM kunnen we zien wat ons de komende tijd bezig blijft houden en waar verenigingen een antwoord  op zullen moeten vinden. Wie daarin slaagt maakt kans over tien jaar nog steeds een rolvan betekenis te...

Social media: vriend of vijand voor brancheorganisaties?25-02-2014

Verenigingen en social media hebben verschillende functies, als het gaat om samenwerking tussen bedrijven of beroepsbeoefenaren. Deze overlappen maar ten dele, blijkt uit een recente masterscriptie van Rik van der Put.

Voor...

Public affairs: van kennissen naar kennis - FleishmanHillard19-11-2013
Wat is de stand in het land op het gebied van public affairs? Met welke uitdagingen worstelen vakgenoten? Welke ontwikkelingen hebben ze de afgelopen jaren gesignaleerd en welke trends zien ze op zich afkomen? Dringt het gebruik van sociale media...
Wat willen leden van hun vereniging? - CRM partners15-11-2013

Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van een vereniging. Ze stellen eisen aan het lidmaatschap en maken een kostenbatenanalyse. De werkelijkheid is dat organisaties veel...

Is de tijd van lidmaatschap voorbij?23-08-2013
Voor verenigingen komt er een perfecte storm aan volgens Belinda Moore. Een combinatie van economische, culturele en generatieve krachten zal er voor zorgen dat de komende 5 tot 20 jaar voor verenigingen erg moeilijk zullen zijn. Verenigingen...
Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op Generatie XYX?12-06-2013
Zijn Nederlandse verenigingen toekomstbestendig? Panteia en VM zetten samen een vragenlijst uit bij Nederlandse verenigingen. Hebben zij hoop voor de toekomst? Hoe ziet de generatiemix eruit bij leden, besturen en team? Lees verder
Transparantie en ethiek voor lobbyisten cruciaal06-06-2013
Burson-Marsteller, een wereldwijd toonaangevend strategisch communicatieadviesbureau, presenteert vandaag de uitkomsten van het vijfde Europese lobbyonderzoek. Het onderzoek onthult interessante verschillen in de houding ten op zichten van lobbyisten...
Brancheverenigingen: trends en ontwikkelingen12-12-2012
Van de 2200 bedrijven uit een onderzoek door TNS NIPO is 60% niet aangesloten bij een branchevereniging, met als belangrijkste argument: kosten. De bedrijven die lid zijn geven hun vereniging gemiddeld een 6,5. Van de aangesloten werkgevers is 98%...
Vakbekwaamheid in de branche22-08-2012
Steeds meer brancheorganisaties komen in beweging om vakbekwaamheid in de branche te behouden en te verbeteren. De inzet is uiteindelijk om op korte en langere termijn te beschikken over voldoende, kwalitatief goed en duurzaam inzetbare medewerkers....
Resultaten BrancheMeter 201213-03-2012
Wat zijn de belangrijkste resultaten van de BrancheMeter 2012?  Maken branche- en koepelorganisaties wel de juiste keuzen en welke rol vinden ze centraal staan? 

Rol als belangenbehartiger staat...
Onderzoek ‘IT-strategie’06-04-2011
Een goede IT-strategie versterkt de verenigingsstrategie en hangt dus met dezelfde vragen samen die tot een goede strategie leiden: wat gebeurt er in de omgeving, hoe snel kun je daarop inspelen, wat maakt dat je je onderscheidt voor leden en hoe...
Onderzoek ‘Sociale partners en sociale innovatie in het MKB’25-03-2011
Sociale innovatie vindt plaats in de individuele onderneming. Brancheorganisaties kunnen echter meer doen om hun leden aan te zetten tot sociale innovatie. Onderzoek toont namelijk aan dat het succes van innovaties voor 75% wordt bepaald door...
Belangrijkste uitdaging voor brancheorganisaties in 2011: ledenbehoud!03-02-2011
Op basis van de uitkomsten van de Branchemeter 2011 kunnen we concluderen dat het ledenbehoud  voor 2011 de belangrijkste uitdaging is. Gevraagd naar de allergrootste uitdaging voor dit jaar komt de volgende top-5:
1. ledenbehoud
2....
Onderhandelaars onder handen30-11-2010
Voor het eerst is onderzoek gedaan naar het competentieprofiel van de Nederlandse cao-onderhandelaar. Conclusie: onderhandelen is een vak en onderhandelen over een nieuwe cao een specialisme. Tijd voor de cao-professional.

In opdracht van A...
Automatisering bij branche- en beroepsorganisaties anno 201026-11-2010
Leden zijn als consument en burger gewend geraakt aan selfservicemogelijkheden om eenvoudig en zelfstandig zaken te regelen. Passen verenigingen daar hun IT-systemen op aan of beschouwen ze IT voornamelijk als een bureauzaak? Mitopiocs deed in...
Een duurzame toekomst van verenigingen22-11-2010
Boer & Croon heeft onderzocht in hoeverre verenigingen voorbereid zijn om op duurzame wijze zich staande te houden in deze veranderende tijden.

Haar conclusies zijn als volgt:
Verenigingen moeten veranderen willen zij hun ledenbestand...
De verenigde krachten van het MKB05-07-2010
Twee van de drie MKB-ondernemers is met zijn bedrijf of als persoon aangesloten bij een ondernemersvereniging, brancheorganisatie, beroepsorganisatie of businessclub. De keuze voor een bepaald type vereniging of organisatie is sectorgebonden....
De grote uittocht. Toekomstverkenning Arbeidsmarkt en Publieke Taken28-06-2010
Bij de overheid en in het onderwijs wordt de komende tien jaar een grote uittocht van personeel verwacht. De kwaliteit van de publieke dienstverlening komt daardoor wellicht onder druk te staan. En dat komt niet door de voorgenomen bezuinigingen,...
Trendonderzoek Ledenbeheer & Relatiemanagement voor Belangenorganisaties28-06-2010
Relatiebeheer bij ledenorganisaties nog in de kinderschoenen - 21-06-2010
Belangenorganisaties maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden dat een relatiebeheersysteem biedt om huidige leden aan zich te binden en nieuwe leden te werven. Dat...
Resultaten Nationale Internetscan Verenigingen 200918-02-2010
Dit onderzoek, wat uitgebreid in gaat op de vraag hoe verenigingen Internet inzetten, is inmiddels voor de derde keer uitgevoerd door KnowMany met als mediapartner VM uitgevers. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in een rapport dat voor...
ASAE-onderzoek: hoe reageren leden op de recessie?25-08-2009
In december 2008 deed de ASAE & The Center een onderzoek onder leden van verenigingen hoe ze tegen de recessie aankeken  (8,500 respondenten van 97 associaties). Zes maand later deed ze een follow-up (7,000 leden van 77...
Resultaten Nationale Internetscan Verenigingen 200827-01-2009
Hoe is het gebruik van internet door verenigingen? Anno 2008 zien we dat verenigingen hun internetstrategie professionaliseren.  Ze investeren in zaken waar ze goed in zijn: informatievoorziening naar de leden, techniek en organisatie. Bij...
Resultaten Nationale Internetscan Verenigingen 200731-03-2008
In hoeverre kunnen uw leden via internet uw blad downloaden, berichten plaatsen voor andere leden, met elkaar chatten en bloggen? Gebruikt u internet als middel voor strategische besluitvorming of vormen de routebeschrijving, uw missie en...
Proefschrift Stijn Ruiter26-03-2008
Mensen die lid zijn van een maatschappelijke organisatie hebben betere banen dan zij die niet deelnemen aan verenigingsleven. Dat blijkt uit onderzoek waarop Stijn Ruiter 13 maart 2008 promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen....
Branche- en beroepsverenigingen en hun public affairsbeleid26-03-2008
‘Iemand voor jouw karretje spannen om er zelf beter van te worden: het is een alledaagse bezigheid, er is niets geheimzinnigs aan’, stelt Erik van Venetië, public affairsadviseur bij Berenschot Communicatie. Lobby, of zoals ex-EU-commissaris...
Nieuwe SCP-publicatie: Landelijk verenigd21-02-2005
Enkele conclusies uit de SCP-publicatie "Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld" die op donderdag 17 februari jl. is verschenen, zijn:
- Tussen 1994 en 2003 liep het ledental van de...
Innovatief ondernemerschap en de rol van brancheorganisaties : Een exploratieve toets21-09-2004
Op basis van dit onderzoek concludeert EIM:' Veel brancheorganisaties vervullen wel degelijk een sterke rol in het informatieproces aangaande productie-, diensten- en marktvernieuwingen van het Midden- en Kleinbedrijf door steeds meer directe vormen...