Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

Whitepapers

Leden waarde laten voelen en zien
Met e-mail binnen je communicatiemiddelenmix creëer je betrokkenheid en zullen leden de relevantie en waarde van je organisatie beter ervaren. Wees bewust van de fasen die een lid doorloopt tijdens zijn lidmaatschap. Stem je communicatie hierop af....
De impact van de Meldplicht Datalekken op uw vereniging
Op 27 april 2016 is de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (hierna: Verordening) formeel aangenomen en gepubliceerd. U heeft als vereniging nog zo’n twee jaar de tijd om ervoor te zorgen dat u straks aan deze nieuwe Verordening voldoet. Op 25...
Wat maakt een netwerk tot een succes?
Kennisdeling heeft nog niet eerder zo’n prominente plek gehad in onze gedigitaliseerde (kennis)maatschappij. Nieuwe werkwijzen dienen zich aan en dat vraagt nieuwe vaardigheden en het vermogen de oude structuren los te laten. Verenigingen hebben een...
Personalisatie noodzakelijk voor bestaansrecht verenigingen en brancheorganisaties
Het bestaansrecht van verenigingen, brancheorganisaties en belangenorganisaties staat onder druk. Leden zijn immers niet meer automatisch voor hun hele leven lid van een vereniging. Om in de toekomst te kunnen voortbestaan en een persoonlijke relatie...
D&B Congresbooster ondersteunt ambities van verenigingen
Verenigingen verbinden met hun leden
Bereid uw leden voor op de Participatiewet
De casus
Algemene voorwaarden voor de branche - Wissenraet Van Spaendonck
Als branche- of beroepsorganisatie kunt u uw leden een model algemene voorwaarden aanbieden, die zij kunnen hanteren bij de verkoop, inkoop of levering van zaken of diensten. En als u dit dan doet, hoe hanteren uw leden de algemene voorwaarden op de...
VNCI doet er alles aan om voor haar leden een klimaat te creëren waarin zij optimaal kunnen presteren.
De Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie bouwde met S2B een nieuwe website en koppelde deze aan het ledennet. Informatievoorziening op maat, een enorme efficiencyslag en een portaal om trots op te zijn! Lees hier het verhaal over de...
Tablet publishing: succesverhaal van de Unie KBO
De Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, gaat helemaal met de tijd mee. Het seniorenmagazine Nestor wordt nu ook uitgegeven op tablet. Ingrid Nies, hoofdredacteur van Nestor, vertelt waarom zij koos voor een tabletversie van het...
Plantum oogst innovatie met informatie
Branchevereniging Plantum wilde informatie op maat kunnen aanbieden aan leden en medewerkers en gerichter communiceren met stakeholders. Er konden flinke efficiencyverbeteringen worden aangebracht in de wijze waarop werd omgegaan met vergaderstukken...
Initiatief VEB & Cover-VEB
De beschikbaarheid van een kwalitatief goede en betaalbare aansprakelijkheidsverzekering voor beveiligingsbedrijven blijkt beperkt. Kennelijk kijken maatschappijen expliciet naar risico’s. In dit whitepaper wordt beschreven welke uitgangspunten...
Zelfregulering voor de branchevereniging - Wissenraet Van Spaendonck
Veel branche- en beroepsorganisaties denken ooit over het oprichten van een keurmerk. Het kan zijn dat de overheid daar op aandringt, dat er in de markt veel kaf van het koren gescheiden moet worden of omdat de vereniging zich wil profileren....
Public affairs: van kennissen naar kennis - FleishmanHillard
Wat is de stand in het land op het gebied van public affairs? Met welke uitdagingen worstelen vakgenoten? Welke ontwikkelingen hebben ze de afgelopen jaren gesignaleerd en welke trends zien ze op zich afkomen? Dringt het gebruik van sociale media...
Wat willen leden van hun vereniging? - CRM partners
Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van een vereniging. Ze stellen eisen aan het lidmaatschap en maken een kostenbatenanalyse. De werkelijkheid is dat organisaties veel...
Checklist keuze congreslocatie - Rotterdam Marketing
Eén van de eerste vragen die zich aandienen bij de organisatie van een congres is de keuze van de locatie waar het congres gehouden kan worden. Een checklist! Download hier de checklist Door : Rotterdam Marketing