Whitepapers
FNV-veiligheid-case door AllSolutions
De Nederlandse Politie Bond (NPB), de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) en de Marechausseevereniging (Marver) hebben hun afzonderlijke drie werkorganisaties per 1 januari 2010 geïntegreerd in FNV Veiligheid. Iedere bond blijft zich individueel inzetten voor de belangenbehartiging van haar leden, alleen nu met een gezamenlijke backoffice én een sterkere vuist richting politiek. De drie verschillende en verouderde automatiseringssystemen zijn vervangen door één geïntegreerde, branchespecifieke, online-oplossing van AllSolutions.

Door: AllSolutions


U kunt het artikel hier downloaden 
Nieuws
Productnieuws